Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor webstatistieken, gebruikerssessies en om zoekmachine vriendelijke slugs te wijzigen. Als u de site verder bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik van cookies op deze site. Lees meer Sluiten

Privacy Verklaring

 

Verwerking van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy. Voor zover wij persoonlijke informatie van u verzamelen, verwerken of gebruiken, gebeurt dit in overeenstemming met de geldende Europese voorschriften (‘GDPR-wetgeving’= General Data Protection Regulation).

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers uitsluitend om online-verkoop van onze producten te kunnen realiseren. Het verzamelen en het gebruik van de persoonsgegevens van onze gebruikers vindt alleen na toestemming van de gebruiker plaats. Hierop wordt een uitzondering gemaakt wanneer het om gegronde redenen niet mogelijk is om vooraf toestemming te verkrijgen en wanneer de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke bepalingen toegestaan is.

 

Duur opslag

Uw persoonsgegevens worden gewist of geblokkeerd zodra u aangeeft niet langer in het bestand opgenomen te willen zijn.

 

Overdracht van persoonsgegevens aan derden

De persoonsgegevens die u beschikbaar heeft gesteld worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of ter voorkoming van fraude of wanneer dit wettelijk verplicht is. Wij kunnen uw persoonsgegevens slechts in overeenstemming met de wetgeving en voorschriften aan derden doorgegeven. Dit geldt in het bijzonder aan de externe dienstverleners van accountancy-, ICT- en transportdiensten waarmee wij samenwerken. Deze dienstverleners zijn alleen geautoriseerd om persoonlijke gegevens te gebruiken voor zover dit nodig is om hun diensten aan ons te leveren.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden met regelmaat een nieuwsbrief aan. In dat geval krijgt u de mogelijkheid om u aan of af te melden voor nieuwsbrieven. Bij elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om u af te melden.

 

Rechten van betrokkenen

Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heeft u het recht om ons een verzoek te sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen of kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens of de verwerking ervan beperken. U kunt dit verzoek per e-mail sturen aan: Lonneke ten Hooven, info@vinologiwijnen.nl.

Desgewenst kan informatie worden ingewonnen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om een identiteitsbewijs.

 
Ik ben jonger dan 18 jaar Ik ben ouder dan 18 jaar
Telefoon: 0031 6 22 555 877
Email: info@vinologiwijnen.nl